Vítejte na webových stránkách základní školy

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Postup při přijímání dětí k základnímu vzdělávání pro

školní rok 2018/2019

Zápis proběhne ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hodin a v pátek 20. dubna 2018 od 13.00 do 15.00 hodin v areálu ZŠ 17. listopadu, ve třídách 1.A a 1.B v 1. patře budovy bývalé spořitelny (vchod do školní jídelny).

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou věku 6 let a dále děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.

  • Zákonný zástupce se ve dnech vyhlášeného zápisu dostaví s budoucím prvňáčkem, odevzdá vyplně­nou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisový lístek a generální souhlas (všechny tiskopisy budou k dispozici na místě).
  • Zákonný zástupce dále předloží rodný list dítěte, doklad o zdravotním pojištění dítěte a občan­ský průkaz zákonného zástupce dítěte.
  • Zápis bude složen z formální části a motivační části. V průběhu formální části zákonný zástupce po­žádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. V motivační části proběhne rozhovor pedago­gického pracovníka se zapisovaným dítětem zaměřený na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.
  • Do 30 dnů od podání žádosti rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělá­vání. O výsledcích zápisu bude škola zákonné zástupce informovat zveřejněním seznamu přija­tých dětí na vývěsce u vstupu na 1. stupeň (vchod od náměstí) a na webových stránkách školy.

Ve školním roce 2018/2019 otevře Základní škola, Jičín, 17. listopadu

3 první třídy s celkovým počtem 84 žáků.

(V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků vzdělá­vaných dle §16 odst. 9 zákona č. 82/2015 Sb., bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy.)

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Ředitel Základní školy, Jičín, 17. listopadu 109 stanovil níže uvedené podmínky, podle kterých bude postu­povat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku uvedené základní školy k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2018/2019.

Kritéria přijetí:

  1. Do ZŠ 17. listopadu se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Jičíně v příslušném školském obvodu Základní školy, Jičín, 17. listopadu 109.
  2. Do ZŠ 17. listopadu se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, 17. listopadu 109.
  3. Do ZŠ 17. listopadu se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu.
  4. Do ZŠ 17. listopadu se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, 17. listopadu 109.
  5. Do ZŠ 17. listopadu se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín.

Stanovení pořadí:

Pořadí nově přijímaných dětí se stanoví v souladu s pořadím splnění kritérií od bodu č. 1 k bodu č. 5.

Školský obvod Základní školy, Jičín, 17. listopadu 109 zahrnuje následující lokality:

Moravčice, Popovice, Nábřeží Irmy Geisslové, Nábřeží Kpt. Jaroše, Lidické náměstí, Náměstí Svobody, Vald­štejnovo náměstí, Žižkovo náměstí;

Ulice: 17. listopadu, B. Němcové, Balbínova, Barákova, Butovská, Cidlinská, Čelakovského, Fortna, Hviezdoslavova, Chelčického, J. Š. Kubína, K Vápenkám, Lindnerova, Luční, M. Koněva, Máchova, Mar­kova, Na Hrádku, Na Příkopech, Na Tobolce, Nerudova, Nová, Novoveského, Palackého, Pod Koželuhy, Pod Koštofránkem, Prachovská, Příční, Raisova, Ruská, Říční, Seifertova, Sladkovského, Smiřických, Šafa­říkova, Školní, Šrámkova, Tylova, U Javůrkovy louky, Vrcha, Zahradnická a Židovská;

V Jičíně dne 19. března 2018

PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy

Základní škola 17. listopadu hledá pomocnou kuchařku

Školní jídelna ZŠ, Jičín, Poděbradova 18 a Výdejna obědů ZŠ, Jičín, 17.listopadu 109 přijmou pomocnou kuchařku s úvazkem 60% + 40%.

Pracovní doba od 6,00 hodin do 14,30 hodin. Praxe v oboru vítána.

V případě zájmu pište na na e-mail:

jidelna@3zs.jicin.cz

jidelna@zsjednicka.cz

Osobně se můžete dostavit do kanceláře Školní jídelny ZŠ, Jičín, Poděbradova 18 a Výdejny obědů ZŠ, Jičín, 17.listopadu 109 každý všední den v době od 8 do 11 hodin.

Základní škola 17. listopadu hledá učitele/učitelku

Základní škola 17. listopadu hledá učitele/učitelku pro 2. stupeň – hudební výchova. Pracovní místo je na 3 hodiny týdně, důvodem je odchod paní učitelky na mateřskou dovolenou. Nástup možný ihned.

Zájemci pište na skola@zsjednicka.cz nebo volejte na 493 533 133.

Jednička má nejrychlejší plavce v republice

plavci

Poprvé v historii se v uplynulém školním roce v rámci celorepublikové Sportovní ligy základních škol po boku atletiky, basketbalu, florbalu, házené, minifotbalu a volejbalu objevilo také plavání. Soutěž je určena žákům 3. tříd, kteří procházejí povinným plaveckým výcvikem.

A loňským třeťákům z naší školy se podařilo dosáhnout skvělého úspěchu – díky nejlepšímu času ve štafetovém závodě na 6 x 25 metrů v rámci Královéhradeckého kraje se probojovali do republikového plaveckého finále, kde rovněž nenašli přemožitele. Šestice čerstvých čtvrťáků si tak 14. září 2017 v Plzni „vypla­vala“ titul mistra Sportovní ligy ZŠ a ze západočeské metropole si do Jičína přivezla pohár ministra školství.

„Do Plzně jsme odjížděli se dvěma dětmi, které ve vítězné štafetě v rámci Královéhradeckého kraje neplavaly, takže nás čekal trochu krok do neznáma. Ale čtvrťáci dokázali ve finále předvést opravdu skvělé výkony, a tak se nám podařilo krajské vítězství zopakovat i na republikové úrovni,“ uvedla třídní učitelka Mgr. Martina Vyziblová, která plavce na republikové finále připravila a do Plzně je doprovázela.

Upřesnila, že ve finálovém závodě Jedničku reprezentovali kapitánka štafety Natálka Kubínová, Anička Mašátová, Viktorka Vyziblová, Jakub Sedláček, Terezka Řeháčková a Elenka Brožková.

„Dařilo se nám také v doplňkových závodech. V zá­vodě štafet na 2 x 25 metrů s velkou deskou obsadila dvojice Natálka Kubínová a Anička Mašátová krásné 2. místo,“ doplnila paní učitelka Vyziblová.

V individuálním závodu na 25 metrů volným způsobem se z 90 plavkyň umístila Natálka Kubí­nová na 6. místě, Anička Mašátová na 12. místě a Viktorka Vyziblová na 16. místě. V rozplavbě chlapců se mezi 115 závodníky umístil Jakub Sedláček na výborném 13. místě.

„Vítězství je o to cennější, že zkušenosti s účastí v plaveckých závodech měla před republikovým finále jen jediná členka naší štafety. Úspěch v Plzni je proto pro nás velkou motivací a sportovní nadání našich žáků se určitě v budoucnu pokusíme uplatnit i v některé z dalších disciplín sportovní ligy základních škol,“ dodala paní učitelka Vyziblová.

Povedená Jednička v parku

V sobotu 3. června 2017 měla premiéru nová školní akce Jednička v parku. Pokud si chcete pohodovou atmosféru v zámeckém parku ještě na chvíli připomenout, podívejte se na spot z dílny jičínského Videostudia PP:

Kontakt:

Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace

email:skola@zsjednicka.cz

telefon: 493 533 133, 735 161 288, 735 161 289

adresa: 17. listopadu 109, 506 01 Jičín

datová schránka: i8ymd5x

Erasmus

  Maják_LOGO

Šablony_LOGO

Dotek